ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Περιβαλλον & Πλαστικα

Αξία Μας: O Σεβασμός Στο Περιβάλλον

Τα πλαστικά έχουν επικρατήσει στην αγορά για τις πολλαπλές εφαρμογές τους στην καθημερινή μας ζωή, την βιομηχανία, την γεωργία, την τεχνολογία κ.λπ. για τα μοναδικά τους πλεονεκτήματα.

Τα πλαστικά είναι ελαφρά, ανθεκτικά, αδιαπέραστα από υγρά και αέρια, έγχρωμα ή άχρωμα, μπορούν να τυπωθούν είναι σχετικά φθηνά κ.λπ.

Τα πλαστικά παράγονται από τα παραπροϊόντα διύλισης του πετρελαίου,  που αντί να καούν και να μολύνουν το περιβάλλον,  μετατρέπονται σε πλαστικά.

Τα πλαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούν να ανακυκλωθούν ή και να καούν για την παραγωγή ενέργειας.

Συστηματικές μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι τα πλαστικά είναι τα λιγότερο ενεργοβόρα κατά την παραγωγή τους, τα πιο πλεονεκτικά από πλευράς βάρους και τα λιγότερο ρυπογόνα σε σχέση με άλλα υλικά (χαρτί, μέταλλο κ.λπ.).

Τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται ως υλικά συσκευασίας πέραν των σημαντικών πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν και ένα σημαντικό μειονέκτημα. Όταν (κακώς) απορριφθούν  στο περιβάλλον, το ρυπαίνουν.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε η οξοβιοδιασπώμενη τεχνολογία και έδωσε λύση στο μειονέκτημα αυτό.

Υλικά συσκευασίας από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και πολυστυρένιο τελικά βιοδιασπώνται από μικροοργανισμούς που υπάρχουν στην φύση προς διοξείδιο του άνθρακος, νερό και βιομάζα.

Παράλληλα υπάρχουν και τα υδροβιοδιασπώμενα υλικά συσκευασίας που παράγονται από υλικά με βάση το άμυλο (π.χ. καλαμπόκι), που συμβάλλουν και αυτά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Το μεγάλο πλεονέκτημα ΟΛΩΝ των πλαστικών είναι το γεγονός ότι: ανακυκλώνονται.

Ο προηγούμενος αιώνας ονομάσθηκε ο αιώνας του πλαστικού. Ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της ανακύκλωσης και της αναγέννησης πρώτων υλών.

Η χώρα μας είναι ουραγός μέχρι σήμερα στον χώρο της ανακύκλωσης πλαστικών.

Εχουμε όλοι μας υποχρέωση: πολιτεία, βιομηχανία, πολίτες, να συμβάλλουμε δυναμικά στο χώρο αυτό.


Copyright © 2014-2020 ΒΙΟΛΑΚ. All Rights Reserved.