ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Οι Πελατες Μας

Υπερήφανοι για τις συνεργασίες μας!!

Είναι το κλειδί στην επιτυχία μας! Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που στηρίζουν την αξία των υπηρεσιών μας.

Στην ΒΙΟΛΑΚ, πιστεύουμε στη στενή, φιλική συνεργασία με κάθε μας πελάτη ξεχωριστά, στη δημιουργία αξιόπιστων, μακρόχρονων επαφών και στην αμοιβαία επιτυχία.

Είμαστε μια εταιρεία που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, χάρη στον πελατοκεντρικό της προσανατολισμό. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε το επιχειρηματικό πνεύμα σε κάθε ευκαιρία.

Στόχος μας είναι η στήριξη των πελατών μας, έτσι ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις τους.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας μας συνεργαζόμαστε με εταιρείες που ανήκουν σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, της οικοδομής, της διακόσμησης, της γεωργίας. Ενδεικτικά, κάποιοι από τους πελάτες μας είναι οι εξής:

AutoTech

arapidis

twb

algcot

novo

Appolon

eso

DrElectr

Relec

Agromach


Copyright © 2014-2020 ΒΙΟΛΑΚ. All Rights Reserved.