ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ποιοτικος Ελεγχος

Εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου ποιότητας.

quality

Στη σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική προκύπτει ανάγκη για εναρμόνιση των επιχειρήσεων και οργανισμών με βάση Διεθνή Πρότυπα - Συστήματα Διαχείρισης, που πιστοποιούν σε πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς την ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών απόλυτα συμμορφούμενων με τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης. Επιπλέον, οι εταιρείες καλούνται να δρουν σύμφωνα με οδηγίες, που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Προκειμένου μία επιχείρηση να είναι πραγματικά αποτελεσματική και αποδοτική, θα πρέπει να διαχειρίζεται «τον τρόπο με τον οποίο κάνει τη δουλειά της» μέσω ενός Συστήματος. Αυτό διασφαλίζει ότι τίποτε σημαντικό δεν παραλείπεται και ότι είναι ξεκάθαρο τι κάνει ο καθένας, πότε, πώς, γιατί και πού.

Έχοντας 5 μηχανές INJECTION τελευταίας τεχνολογίας και την αρίστη συνεργασία του τομέα παραγωγής των καλουπιών, η ΒΙΟΛΑΚ παράγει συγχρόνως, μεγάλες ποσότητες προϊόντων για πολλές εταιρίες διαφορετικών αντικειμένων χωρίς πρόβλημα παραγωγής και παράδοσης βάση αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και με διαρκή στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της, η ΒΙΟΛΑΚ παράγει εξαρτήματα που ικανοποιούν απόλυτα τις διεθνές προδιαγραφές του συστήματος διαχείρισης και ποιότητας ISO 9001.

Μην διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας!!


Copyright © 2014-2020 ΒΙΟΛΑΚ. All Rights Reserved.